Fregate prekrasno

Fregata prekrasna (lat. Fregata Magnificens) - jedna od najvećih morskih ptica, pripada putovanju Alto Suliformsu (suliformes).

Primio je svoje ime zbog jarko crvene torbe za grlo, koja je u naduvalo podsjeća na brod napunjen natrag vjetar.

Fregate prekrasno

Širenje

Frigate prekrasni životi uglavnom na obali mora ekvatorijalnog klimatskog pojasa. Njegove kolonije nalaze se na otocima zelenog rta i Galapagos arhipelaga u Tihom okeanu, kao i na otocima Atlantskog okeana u blizini obale Amerike.

: